WIDZIEĆ POLSKĘ - Dni Polskie w Bremie

"Widzieć Polskę" - tak oto brzmi motto jednej z największych prezentacji polskiej kultury w historii Bremy. W ciągu tygodnia od 5-go do 12 października 2008 odbędzie się wiele interesujących polskich wystaw, koncertów, prelekcji i spotkań kulturalnych.
"To nie przypadek, że Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polski wybrał właśnie to piękne miasto na miejsce tak znaczącej prezentacji naszego kraju, jego kultury, historii, nauki i osiągnięć gospodarczych", stwierdził Andrzej Osiak, Konsul Generalny Rrzeczpospolitej Polski w Hamburgu. "Od roku 1976 istnieją dobrze funkcjonujące stosunki partnerskie pomiędzy Bremą a Gdańskiem. Obydwa miasta, które posiadają wiele podobieństw i realizują wspólne strategie rozwojowe, dzięki projektowi "Widzieć Polskę" zbliżą się jeszcze bardziej do siebie i zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności."
Już od wielu lat, również dzięki działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej FORUM T.z., polska kultra i sztuka jest prezentowana mieszkańcom Bremy i sukcesywnie konfrontowana z kulturalnymi tradycjami tego hanzeatyckiego miasta.

Iwona Potapczuk "Der Schein", Iwona Potapczuk

W dniu 27.09.2008 o godzinie 17:00 w Postamt 5 (An der Weide 50) odbędzie się wernisaż wystawy "Razem choć oddzielnie " ("Gemeinsam aber getrennt"). Wystawa ta, przygotowanan przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej FORUM T.z., zaprezentuje szerokiemu gronu zainteresowanych dorobek artystów pochodzenia polskiego. Wystawione zostaną prace (obrazy, grafiki, fotografie i rzeźby) Antoniego i Aliny Amburger, Thomasa Bak, Urszuli Barwitzki, Marioli Bogackiej, Andrzeja Gumińskiego, Gosi Hejnat, Yvonne Janik, Ilony Kamińskiej, Paula Karolak, Janusza Marszall, Hanny Pleskot, Shawnette Poe, Iwony Potapczuk, Particka Wojciechowskiego und Andreasa Zygmuntowskiego. Z okazji wystawy wydrukowany został katalog, zawierający fotografie wystawianych prac oraz opis dorobku artysty. Tutaj do przejrzenia: Katalog wystwy (Prosimy naklinknąć )
Jest to pierwsza tego typu wystawa w Niemczech.
Słowo wstępne wygłosi prof. Hans-Joachim Manske.

M. Rej

Towarzystwo FORUM zaprasza w dniu 8.10.2008 o godzinie 19:00 Uhr do Biblioteki Centralnej (Zentralbibliotek), na wieczór literacki pod hasłem "Literatura polska od Mikołaja Reja do Doroty Masłowskiej".

Wieczór ten jest przeglądem literartury polskiej od okresu średniowiecza do czasów współczesnych. Po krótkim przedstawieniu epok literackich odczytane zostaną utwory reprezentatywnych poetów polskich. Wiersze recytować będą Brigitte Schönecker i Jochen Schnittmayer, aktorzy "Packhaustheater" w Bremie. Utworom literackim towarzyszy prezentacja wizualna. Publiczność otrzyma również egzemplarz czasopisma Towarzystwa, o nazwie „FORUM Report“, zawierający artykuł dotyczący historii literatury polskiej. Gości powita Jane Holler, lektorka Biblioteki Centralnej.

Clubs der Polnischen Versager

„Leutnant-Show“ Adama Gusowskiego i Piotra Mardeli jest satyrycznym Late-Night-Show z berlińskiego „Club der Polnischen Versager“ (Klubu Polskich Nieudaczników), odegranym w języku niemieckiem, ale z typowym, polskim humorem. Poruszane zostają tematy zawsze aktualne, ale i te zapomniane; globalne i banalne. Satyrycy „Show-Band“ szukają tak zwanej "nagiej prawdy", chociaż czasem sprawia ona ból, a śmiech stoi ością w gardle. Jest to typowo polska, satyryczna i samokrytyczna inscenizacja, odnosząca się doświadczeń, nieobcych Polakom żyjącym na zachodzie.

"Klub Polskich Nieudaczników " z Berlina, z Adamem Gusowskim i Piotr Mardel, występuje w dniu 10.10.2008 o godzinie 19:00 Uhr w Kulturzentrum Schlachthof. Karty wstępu w cenie 5 Euro, rozprowadza Nordwest Ticket.

Amon & Alako

 

Tego samego dnia i w tym samym centrum kultury, o godzinie 21:30, swoje utwory wykonywać będą Amon & Alako i Friends.Jest to grupa młodzieżowa pochodzenia polskiego, z Bremy i jej okolic. Wszystkie utwory zostały skompowane i opatrzone tekstami przez członków zespołu. Amon & Alako zajmują się muzyką od sześciu lat. Na ich dorobek składa się okolo 200 utworów i film video. Grupa ta współpracuje z muzykami z wielku narodowości i tworzy w wielu kierunkach muzycznych.

Od 6-go do 12-go października 2008 trwać będzie Polski Tydzień Kulinarny w Restauracji "Chopin". W tym czasie serwowane będpą potrawy typowe dla kuchni polskiej. Jeśli ktoś ma ochotę na niezapomniany wieczór w gronie rodziny, przyjaciół bądź kolegów - powinien koniecznie skorzystać z zaproszenia do wspólnej degustacji.

Rest. Chopin

                   Konieczna jest telefoniczna rezerwacja stolika pod numeren 0421.34 68 796 lub 0172.415 67 09 .
Polski Tydzień Kulinarny przygotowany został we współpracy z Towarzystwem FORUM.

Dokładny program Dni Kultury Polskiej "Widzieć Polskę" znajduje się na stronie internetowej www.polen-sehen.de
.