Disclaimer

Zakres odpowiedzialności

Wyrokiem SĄDU Landu Hamburg z 12 maja 1998 zdecydowano, że wprowadzenia linku na własne strony internetowe przez odpowiedzialnego za portal, w tym wypadku Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej , T.z., jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za ich treści. Twórcy portalu mogą ewentualnie zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej . Konsekwencji tych można to uniknąć - tak LG - jeśli twórcy portalu wyraźnie zdystansują się od tych treści. Na naszej stronie zamieściliśmy linki do innych stron w Internecie. W stosunku do wszystkich tych linków oświadczamy jednoznacznie: Chcemy podkreślić, że nie mamy wpływu na projektowanie oraz treści tych stron. Dlatego odcinamy się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron na które wskazujemy poprzez linki na naszych stronach, a treści ich nie przejmujemy, jako naszych własnych przekonań . Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków na tej stronie.
W żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość stron internetowych, które odnoszą się do nas. Nie jesteśmy również w stanie potwierdzić lub sprawdzić linków wskazujących na naszą stronę . Nie mamy też żadnego wpływu na sposób wykorzystywania zamieszczanych przez nasu informacji informacji poprzez użytkownika lub na dalsze zmiany i ich rozsyłanie. Nie możemy więc zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody, utracone korzyści lub inne bezpośrednie lub pośrednie skutki wynikające z wykorzystania oferowanych przez nas informacji.
Jeśli jakiekolwiek połączenie jest niepożądane, prosimy o informację, a link zostanie przez nas natychmiast usunięty.

Przekazywanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mailowej

Ostrzegamy, że informacje, które przesyłane są za pośrednictwem poczty e-mailowej, mogą zostać przechwycone przez nieautoryzowane osoby trzecie i ulec manipulacji!