Zarząd:

1. Przewodnicząca Lucyna Słotwiński
2. Przewodnicząca Danuta Zaczek

Sekretarz        Dr. Tadeusz A. Słotwiński
Skarbnik        Georg Willenbrock
Członek Zarządu  Piotr Urbaniak 

Adres:
Achterstraße 3a
28359 Bremen

Tel.: 0421/20 48 425
Fax: 0421/20 48 421