8-go września 2008 Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej FORUM, T.z. obchodziło 15-tą rocznicę jego założenia.

Celem Towarzystwa FORUM było i jest krzewienie i pielęgnowanie języka polskiego, polskiej kultury i tradycji. Pragniemy, aby osoby zainteresowane naszą działalnością, niezależnie od ich obywatelstwa, narodowości i religii, były w stanie zapoznać się z polską kulturą i jej dorobkiem oraz uczestniczyć w życiu kulturalnym.

Poprzez nasz portal chcemy stworzyć możliwość dostępu do informacji na temat aktualnych problemów, celów i działań podejmowanych przez Towarzystwo FORUM.

FORUM - Logo