Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej FORUM, T.z.

wita serdecznie!

Dobre stosunki sąsiedzkie i oparte o przyjaźń wspólne działanie są podstawą niemiecko-polskiego partnerstwa, zapoczątkowanego 17.czerwca 1991 podpisaniem umowy o dobrym sąsiedztwie i. wzajemnej współpracy .

Naczelne cele naszego Towarzystwa nakierowane są na dorobek polskiej i niemieckiej kultury i jej wspólne europejskie i chrześcijańskie korzenie. W centrum naszego zainteresowania stoi wspieranie wzajemnego zrozumienia pomiędzy obydwoma narodami. Szczególnie ważne jest dla nas krzewienia i pielęgnowanie języka polskiego, jak również wspieranie świadomej przynależności do kręgu polskiej kultury i tradycji.

Poprzez nasz portal proponujemy zainteresowanym możliwość uzyskania informacji, dotyczących naszych celów, aktualnych terminów, działań i planów na przyszłość.

FORUM - Logo