Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej FORUM T.z.

Adres::
Achterstraße 3a
28359 Bremen
Tel.: (+49) 0421/20 48 425
Fax: (+49) 0421/20 48 421

eMail:
Lucyna Slotwinski
Dr. Tadeusz A. Slotwinski
Danuta Zaczek

Konto bankowe :
Sparkasse in Bremen BLZ 29050101
Konto-Nr.: 1040740